Het verkrijgen, verwerken en leveren van nauwkeurige gegevens.

Wanneer u Tomba gebruikt, maakt u gebruik van één enkele, uitgebreide gegevensbron: het publieke web. Onze dagelijkse analyse omvat miljoenen websites en de meest recente bedrijfsgegevens.

Waarom kiezen voor Tomba

Gesynchroniseerd met het hele internet

Elke dag bezoekt Tomba miljoenen webpagina's om bruikbare bedrijfsgegevens te vinden. Net als zoekmachines houden we voortdurend een index bij van het hele internet en organiseren we gegevens die in geen enkele andere database voorkomen.

TB

Of annual data processed

K

Web pages crawled every minute

M

Websites sources of data

M

Professional email addresses indexed

Mam pytanie?

Przeczytaj nasze często zadawane pytania

Gegevens die met Tomba zijn verspreid, hebben openbare bronnen openbaar gemaakt.

Tomba garandeert transparantie door gegevens te verspreiden die afkomstig zijn uit openbaar gemaakte bronnen. Dit betekent dat alle informatie die via de diensten van Tomba wordt verstrekt, niet alleen toegankelijk is voor het publiek, maar ook is verzameld via platforms of databases waar deze al openlijk werd gedeeld. Door zich aan deze praktijk te houden, promoot Tomba een ethische benadering van gegevensverwerking, waardoor gebruikers een duidelijk inzicht krijgen in de oorsprong van de gegevens waartoe ze toegang hebben. Deze aanpak helpt de integriteit van het gegevensdistributieproces te behouden.

Gegevens die geen openbare bronnen meer hebben, worden verwijderd.

Tomba doet er alles aan om de nauwkeurigheid en relevantie van de door haar verstrekte gegevens te waarborgen. Als onderdeel van deze verplichting worden alle gegevens die niet langer identificeerbare openbare bronnen hebben, onmiddellijk uit de databases verwijderd. Dit beleid helpt de privacy van individuen en organisaties te beschermen door ervoor te zorgen dat verouderde of niet langer openbaar beschikbare informatie niet wordt verspreid. Het zorgt er ook voor dat de door Tomba verstrekte gegevens actueel en betrouwbaar blijven en de meest actuele beschikbare informatie weerspiegelen.

Betrokkenen hebben controle over hun gegevens.

Tomba geeft hoge prioriteit aan de privacy en controle die individuen hebben over hun persoonlijke gegevens. Tomba erkent het belang van datasoevereiniteit en biedt mechanismen waarmee betrokkenen hun gegevens kunnen beheren en controleren. Dit omvat opties om hun informatie uit de databases van Tomba te corrigeren, bij te werken of om verwijdering ervan aan te vragen. Dergelijke praktijken zijn essentieel voor het bevorderen van vertrouwen en verantwoordelijkheid, en zorgen ervoor dat individuen inspraak hebben in de manier waarop hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld.

Website-eigenaren hebben controle over hoe we hun pagina's indexeren.

Tomba respecteert de autonomie van website-eigenaren over hun inhoud en geeft hen controle over hoe hun pagina's worden geïndexeerd. Website-eigenaren kunnen hun voorkeuren met betrekking tot de indexering van hun pagina's door Tomba op verschillende manieren opgeven, bijvoorbeeld door robots.txt-bestanden te gebruiken of rechtstreeks contact op te nemen met Tomba om hun indexeringsinstellingen aan te passen. Dit respect voor de voorkeuren van website-eigenaren komt niet alleen overeen met best practices voor webcrawlen en indexeren, maar zorgt ook voor een samenwerkingsrelatie tussen Tomba en de bredere webgemeenschap.